Istandsetting

Spunsing i lafta loft – Ringnes gard

Eit godt eksempel på korleis ein kan spunse inn i laftverk for å sette i stand gamle loft som er hardt ramma av råte.

Publisert: 27. november 2020 | Endret: 27. oktober 2021

Ringnes Gard, Lofta sett frå framsida. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren
Ringnes Gard, Lofta sett frå baksida (nordvegg) Foto: Trond A. Isaksen, Rikantikvaren

Kulturmiljøet

Ringnes gard har vore i Ringnes-slekta over 700 år og består av fleire verneverdige bygningar samt to vedtaksfreda loft frå 1700-talet. Garden er ein del av landet si største bryggehistorie, og Ringnes familien driftar fortsatt garden, og driv noko næring retta mot turisme.

Lofta som er vedtaksfreda, står som ei fint vitnesbyrd om levde liv ved garden og tradisjonane som høyrer til Ringnes- slekta. Lofta har dei siste åra vorte istandsett med utgangspunkt i byggeskikken lafting.

Sjå meir informasjon om tiltaka i biletekarusellen under

Eksempelet Lofta ved Ringnes gard

  • Istandsettinga av Lofta ved Ringnes gard er eit godt eksempel på korleis ein kan utbetre råteskadar ved lafta loft av denne typen.
  • Istandsettinga var ferdig i 2019
  • For meir informasjon om tiltaket: ta kontakt med Viken fylkeskommune.
Ringnes Gard, Lafta loft sett frå venstre. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Litt om lofta

 

Loftet til Venstre
Loftet er mogleg frå 1600-talet. Bygninga har tidligare hatt tårn/takrytter. Loftet er to etasjer upanelt tømmerbygning som målar ca 8×5,5m, med svalgang i stavverk i front og på dei utkraga langsidene i etasjen over

Loftet til høgre
Loftet har truleg fått si noverande form på 1700-talet, men underetasjen kan vere eldre. Bygninga skal vere tilflytta frå Flesberg. Bygninga er av to etasjar upanelt tømmerbygning som målar ca 7x5m, med svalgang i front og på dei utkraga langsidene i etasjen over.

Ringnes Gard. Venstre loft har også fått utbetra nokre delar på fasaden. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Spunsing for å ta vare på mest mogleg av originalt materiale

 

Ved begge lofta kan ein tydeleg sjå at det har kome til nytt tremateriale i bygningane. Desse delene har vore hardt ramma av råteskade. Ved å spunse inn i laftverket, og elles i bygningsdelane, forhindrar ein at ein bytter ut store bygningsdelar. Dette gjer at lofta i størst mogleg grad framstår som orginale, og formidlar eldre og orginalt materiale.

I tilegg til å utbetre lafta konstruksjon, vart taka tetta og takrennene sett i stand for å hindre meir råteskade.

Ringnes Gard , bygningsdetaljar på venstre loft. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Spunsing for å ta vare på mest mogleg av orginalt materiale

 

Ved begge lofta kan ein tydeleg sjå at det har kome til nytt tremateriale i bygningane. Desse delene har vore hardt ramma av råteskade. Ved å spunse inn i laftverket, og elles i bygningsdelane, forhindrar ein at ein bytter ut store bygningsdelar. Dette gjer at lofta i størst mogleg grad framstår som orginalt, og formidlar eldre og orginalt materiale.

Ringnes Gard, detaljbilete av begge lofta Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Fasaden på venstre loft hadde større skadar enn det andre loftet

Ringnes Gard, Lofta sett frå baksida (nordvegg) Foto: Trond A. Isaksen, Rikantikvaren

Spunsing i vegg

 

Stokkar med råteskadar vart spunsa frå innvendig meddrag, opprinneleg materiale og inntrykket er bevart innvendig.

Ringnes Gard, vegg med blyglas-vindauge Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Blyglas-vindauge

 

Det gamle blyglas-vindauga i loftet til venstre var ødelagt og måtte settast i stand. Det vart sett inn nytt blyglas, karmar og listverk.

Ringnes Gard, garden i landskapet Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Lofta er plassert i utkanten av tunet på Ringnes gard i flotte omgjevnadar