Ny bruk

Pressens hus – Ny og utvidet bruk av eldre kvartalsbebyggelse

Tre bygårder har blitt omgjort til en ny base for mediebedrifter.

Publisert: 11. oktober 2021 | Endret: 15. oktober 2021

Pressens Hus Den karakteristiske stålkonstruksjonen viser tidligere etasjeinndeling, samtidig som den fungerer som rigg til teknisk utstyr når rommet tas i bruk til arrangement i fellesarealene. Foto: Anders Amlo, Riksantikvaren

Ombyggingen av tre bygårder til et nytt mediesentrum ivaretar fasader og viser bygningens konstruktive elementer, samtidig som det er tilført nye løsninger av høy arkitektonisk kvalitet. De gamle fasadene er bevart, mens bygningens struktur har fått en ny og tilpasset utforming. Et tidligere lager er åpnet opp, og gjort om til atrium, der opprinnelige bærende strukturer er synlige. I første etasje er det lagt til rette for servering med tilgang for publikum.

Pressens hus Foto: Anders Amlo, Riksantikvaren

Historikk:

Prosjektet omfatter tre bygårder fra 1800-tallet som rommer det nye Pressens hus, et samlingspunkt for journalistikk og medieorganisasjoner.

Utfordringer:

Prosjektet ble gjennomført i et pressområde i Oslo sentrum, der det er et stort ønske om fortetting og effektivisering av arealer. Deler av de opprinnelige bygningene var utfordrende å fylle med nye moderne funksjoner, blant annet på grunn av lav takhøyde og lite lysinnslipp. Man valgte en løsning som åpner opp og forener ulike bygg og en tidligere bakgård. I indre del av hovedbygning er etasjeskillene fjernet sentralt for å etablere et atrium. Dette huser idag flere fellesfunksjoner, som kantine og arrangementer, men tilfører også lys til møterom og kontorer andre steder i bygget. Ved å fargesette den opprinnelige bærende konstruksjonen i ulike nyanser, tydeliggjøres de tidligere etasjenivåene.

Læringspunkter:

Eksempelet viser at det er mulig å få effektive kontor- og møtearealer i eldre bygninger uten store endringen i fasaden. Samtidig er det av stor verdi at enkelte opprinnelige kvaliteter ivaretas og artikuleres i det nye interiøret.

  • Adresse: Skippergata 22-26, Oslo.
  • Vernestatus: Skippergata nr. 22 vernet etter PBL, nr. 26 er kommunalt listeført.
  • Prosjekt: KIMA i samarbeid med Atelier Oslo og Byantikvaren. Mer om prosjektet:

http://kimaarkitektur.no
http://kimaarkitektur.no

  • Kontaktinfo: Byantikvaren.
Pressens Hus Foto: Anders Amlo, Riksantikvaren