Istandsetting

NTNU – Oppgradering av eksisterende og nye toalettrom

Gjennom et helhetlig prosjekt ble Hovedbygningens toalettfasiliteter gjennomgått, rehabilitert og supplert med nye der det var behov. Både nye og gamle toalettrom fikk et gjennomgående farge- og formspråk med historiske detaljer bevart og videreført.

Publisert: 14. oktober 2021 | Endret: 15. oktober 2021

Nytt toalettrom med systemvegger. Ytterveggen ble fargesatt basert på funn fra fargeundersøkelser i rommet. Grønne gulvflis har mørk ramme, i likhet med innramming rundt servanter og speil. Foto: Eggen Arkitekter AS

Prosjektet viser verdien av god oversikt og planlegging i forkant av prosjekter i fredete bygg med sårbare interiører. For Hovedbygningen på NTNU ble det gjennomført en kartlegging av behov og en mulighetsstudie for plassering av nye toalettrom i nærhet til teknisk infrastruktur i bygget. Hovedbygningens etablerte føringer for farge- og materialpalett lå til grunn for farge- og produktvalg. Dette har gitt en helhet og ramme til resultatet med gjenkjennbare toalettrom i hele Hovedbygningen.

På de eldre toalettrommene ble skilleveggene bevart og malt i samme farge som øvrige interne dører i bygget. Her ble det lagt gule gulvfliser, tilnærmet lik de opprinnelige. Foto: Eggen Arkitekter AS
Nye dører til toalettrommene har samme utforming som øvrige nye interne dører. Dørene er fargesatt i en lys grå farge. Foto: Eggen Arkitekter AS

  • Adresse: Hovedbygningen på NTNU, Gløshaugen
  • Vernestatus: Fredet eksteriør og delvis interiør
  • Prosjekt: NTNU i samarbeid med Eggen Arkitekter
  • Kontaktinfo: NTNU ved Nina Tanche-Nilssen

Historikk:

Den fredete Hovedbygningen ved NTNU er et nasjonalt symbolbygg. Bygningen ble tegnet av arkitekt Bredo Greve og oppført i perioden 1910-1915 på grunnlag av datidens tekniske og håndverksmessige kunnskap og erfaring. De opprinnelige vinduene er en viktig del av byggets eksteriør sammen med råkopp natursteinsforblending, skvettpuss og utsmykning for øvrig.

Hovedbygningen hadde for dårlig kapasitet på dametoaletter og universelt utformede toaletter i forhold til dagens standarder. Det var også behov for rehabilitering av de eksisterende toalettrommene.

Utfordringer og løsning:

Prosjektet startet med en mulighetsstudie der plassering av nye toaletter ble sett i sammenheng med ny infrastruktur i bygget. Det ble valgt en plassering i nær tilknytning til undervisningsrom og felles funksjoner. I tillegg ble det besluttet å beholde eksisterende toalettrom, og rehabilitere eksisterende skillevegger og dører.

Siden bygget var i bruk i prosjektperioden måtte nye toaletter etableres før de eksisterende ble pusset opp. Prosjektet ble delt opp i flere faser for at gjennomføringen skulle være minst mulig til ulempe for brukerne.

Det ble utført en registrering av de eksisterende toalettenes flistyper, format og fargeholdning. Disse dannet grunnlag for utforming av både nye og gamle toaletter, med en formmessig sammenheng. Det ble skilt på fargesetting i de nye og gamle toalettrommene. De eksisterende toalettrommene fikk gule flis tilnærmet lik farge som de tidligere flisene, og toalettdørene ble malt i en grå farge lik øvrige interne dører og listverk i bygget. De gulvstående toalettene ble beholdt, med sort toalettring. De nye toalettene fikk grønne gulvflis, og det ble valgt et moderne toalettveggsystem for mer plasseffektiv utnyttelse. Det ble støpt ned gulvvarme i alle toalettrom.

Prinsippet for belysning i de gamle toalettrommene var runde glasskupler montert på vegg. Dette ble videreført, både i de nye og de gamle toalettrommene.

De eldre toalettrommene har gul fargesetting, basert på tidligere situasjon. Foto: Eggen Arkitekter AS
I de nye toalettrommene er det valgt en grønn fargesetting. Foto: Eggen Arkitekter AS

Læringspunkter:

Oppgraderingen av toalettrom i Hovedbygningen viser verdien av en helhetlig plan, og oppfølging av denne. De oppgraderte og nye toalettrommene har et tydelig farge- og formspråk. Toalettrommene holder høy kvalitet, både i detaljering og elementer som belysning. Selv om flere av toalettrommene er nye har de et uttrykk som står godt mot de øvrige arealene i Hovedbygningen. Et eksempel på dette er videreføringen av takpendlene og klassisk flislegging med frise på gulvet. Hovedbygningens farge- og materialpalett var en viktig del av arbeidet, som har ført til at toalettrommene er gjenkjennbare fra etasje til etasje, og fra fløy til fløy.