Ombruk

NTNU Magasinbygningen på Kalvskinnet– Fra magasin til skoleverksted

Med skånsomme tiltak ble det historiske magasinbygget tilpasset ny bruk for tradisjonshåndverk. Nye glassdører gir mer dagslysinnslipp og samtidig åpner de opp mot gaten slik at både bygningen og aktivitetene på innsiden blir mer tilgjengelig for publikum.

Publisert: 15. oktober 2021

Skånsom tilpasning for ny bruk er god kulturminneforvaltning! Foto: Aase Hogfeldt Eskevik, Riksantikvaren

Den nye bruken av Magasinbygningen, og de skånsomme tiltakene det medførte, er et godt eksempel på gjennomtenkt og egnet ombruk av et formålsbygd kulturminne fra tidlig 1800-tall. Her er opplevelsesverdiene fremdeles godt bevart, og samtidig i større grad tilgjengeliggjort for forbipasserende.

Når lokalet er i bruk står porter og vindusskodder åpne. Forbipasserende kan da ta del i NTNUs spennende virksomhet som pågår på innsiden. Når lokalet ikke er i bruk skal porter og skodder lukkes. Foto: Lusparken Arkitekter AS

Historikk:

Magasinbygningen på Kalvskinnet har tidligere tilhørt forsvaret og var en del av Garnisonsbyen Trondheim. Bygningen er en uisolert trebygning oppført i 1826. Bygningen har vært benyttet som lager også siden den kom i NTNUs eie på 1990-tallet.

NTNUs studieretning for tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern, ved Fakultet for arkitektur og design hadde behov for et snekkerverksted for å praktisere gamle håndverksteknikker fra før 1842. Det var ikke behov for oppvarmede arealer og det skulle være mulighet for utendørs arbeid.

Utfordringer og løsning:

Det ble igangsatt et arbeid som ved enkle grep tilpasset Magasinbygningen den nye bruken. Ett av de store rommene i 1. etasje ble ansett som godt egnet til verkstedformålet. Rommet er stort og åpent med synlige trekonstruksjoner, utført med tradisjonelle håndverksmetoder. Rommet har flere porter, blant annet en større som er praktisk for transport av materialer inn og ut av verkstedet.

Det var nødvendig med noe tilrettelegging for den nye bruken. Tiltakene måtte imidlertid hensynta det fredete interiøret og formålet med fredningen. Det ble derfor søkt å finne hensiktsmessige og skånsomme løsninger som ivaretok dette.

Det ble installert nytt brannalarmanlegg. Det ble også installert ny belysning, montert i stubbloftet, mellom takbjelkene, som gjør den lite synlig i rommet. Føringsveger ble lagt åpent, og det ble benyttet metallrør for trekking som gir det et robust uttrykk.

Vinduene ble forbedret med nye utvendige varevinduer, og det ble satt inn nye glassdører innenfor de opprinnelige portene. Løsningen forbedrer daglysforholdene og sikrer rømningsforholdene. I tillegg inviterer det forbipasserende til å kikke inn, og få et innblikk i NTNUs virksomhet som pågår på innsiden. Når lokalet ikke er i bruk, skal porter og vindusskodder lukkes.

Det ble laget nye dører som ble satt innenfor de opprinnelige portene. Løsningen bedrer dagslysforholdene og sikrer rømning. Foto: Lusparken Arkitekter AS
Det ble installert ny belysning mellom takbjelkene. Dette gjør armaturene lite synlige i rommet. Foto: Lusparken Arkitekter AS

  • Adresse: NTNU Magasinbygget på Kalvskinnet, Trondheim
  • Vernestatus: Fredet eksteriør og delvis interiør
  • Prosjekt: NTNU i samarbeid med Lusparken Arkitekter AS, https://lusparken.no/prosjekt/ntnu-ad-magasinbygg/
  • Kontaktinfo: NTNU ved Nina Tanche-Nilssen

Læringspunkter

Magasinbygningen er et svært godt eksempel på skånsom tilspasning med få inngrep som muliggjør ny bruk. Dette var særlig mulig fordi den nye bruken ikke krevde isolerte lokaler. Det gagner kulturmiljøet at egnet bruk av bygninger og anlegg vurderes nøye i forkant av ombruksprosjekter. Endringene som utføres skal være nødvendige og behovet bør være varig.