Sikringstiltak

NTNU Hovedbygningen, Gløshaugen – Sikkerhetstiltak på rekkverk i hovedtrapper

Nye krav til rekkverkshøyde og klatrehindring ble løst gjennom en påmontert glassplate samt hevet håndlist i opprinnelig utforming og materialitet.

Publisert: 14. oktober 2021 | Endret: 15. oktober 2021

Det ble montert nye baluster på utsiden av det opprinnelige rekkverket, som bærer den nye og hevede håndløperen. Håndløperen ble utført i eik lik den opprinnelige. Foto: Eggen Arkitekter AS

For å møte dagens krav til sikring mot klatring og fall er det gjort skånsomme tilpasninger på rekkverkene på hovedbygningens trapper. Sikringselementene er kun tillegg, og møter eksisterende elementer i både materialitet og form.

Rekkverk Alternativer

Historikk:

Den fredete Hovedbygningen ved NTNU ble tegnet av arkitekt Bredo Greve og oppført i perioden 1910-1915. De opprinnelige vinduene er en viktig del av byggets eksteriør sammen med råkopp natursteinsforblending, skvettpuss og utsmykning for øvrig.

For å sikre mot fall og sammenstøt er forskriftskrav til rekkverkshøyde enkelte steder høyere enn da trappene i Hovedbygningen ble reist. Rekkverk skal også utformes på en slik måte at klatring forhindres. Forskriftskravet har ført til behov for sikring av enkelte områder i Hovedbygningens trapper.

Utfordringer og løsning:

I Hovedbygningens trapperom ble det utarbeidet en løsning som legger til elementer på de detaljrike rekkverkene i smijern, og som i størst mulig grad lar det opprinnelige uttrykket stå uforstyrret. Løsningen innebærer montering av en pleksiplate for å hindre klatring, og montering av en hevet håndlist med samme utforming og materialitet som den eksisterende.

Læringspunkter:

Tiltaket er skånsomt i at det kun legger til elementer, uten å svekke opplevelsen av det opprinnelige rekkverket. De nye elementene er tydelige tillegg, som viderefører eksisterende material og formspråk, og underordner seg den opprinnelige utformingen.

Fakta:

  • Adresse: Hovedbygningen på NTNU, Gløshaugen
  • Vernestatus: Fredet eksteriør og delvis interiør
  • Prosjekt: NTNU i samarbeid med Eggen Arkitekter
  • Kontaktinfo: NTNU ved Nina Tanche-Nilssen
Foto: Eggen Arkitekter AS