Istandsetting

NTNU Hovedbygningen, Gløshaugen – Oppgradering av undervisningsrom

I et tidligere auditorium uten interiørfredning ble det etablert et undervisningsrom med oppdatert AV-system og visuelle referanser til dekor fra eldre perioder.

Publisert: 14. oktober 2021

Dagens undervisningsrom har flere historiske referanser, som fargesetting med dekorlinje og gjenbruk av klassiske armaturer. Med henvisning til den tidligere møbleringen i rommet ble det også laget en ny tavleomramming, integrert med moderne tekniske løsninger. Foto: Eggen Arkitekter AS

Innledning:

Møterom 329 har i dag i hovedsak et uttrykk fra første halvdel av 1900-tallet, samtidig som det er et av de mer AV-teknisk avanserte undervisningsrommene på NTNU. Etter funn i historiske bilder, som viser tidligere møblering i undervisningsrom med dekorerte tavleomramminger, ble dette valgt å videreføres, men med dagens moderne uttrykk.

Historisk bilde av tegnesal viser dekorlinjer med mørkere brystningsfarge mot gulv. Foto: Schrøder Sverrseborg Trøndelag Folkemuseum
Undervisningsrom hadde i en periode fremtredende og detaljere tavleinnramminger. Legg merke til de utførlige detaljtegningene på tavlene! Foto: Schrøder Sverrseborg Trøndelag Folkemuseum

  • Adresse: Hovedbygningen på NTNU, Gløshaugen
  • Vernestatus: Fredet eksteriør og delvis interiør
  • Prosjekt: NTNU i samarbeid med Eggen Arkitekter og Prosjektutvikling Midt-Norge
  • Kontaktinfo: NTNU ved Nina Tanche-Nilssen

Historikk:

Den fredete Hovedbygningen ved NTNU ble tegnet av arkitekt Bredo Greve og oppført i perioden 1910-1915. De opprinnelige vinduene er en viktig del av byggets eksteriør sammen med råkopp natursteinsforblending, skvettpuss og utsmykning for øvrig.

I forbindelse med en større møteromsoppgradering i Hovedbygningen ble rom 329 omgjort fra kontorlokaler til undervisning- og møterom. Målet for rommet, som tidligere har vært auditorium, var et velfungerende undervisningsrom med oppdatert AV-system.

Utfordringer og løsning:

På grunn av fuktinntregning fra yttervegg var det behov for å fjerne eksisterende malingslag og male opp på nytt med en diffusjonsåpen maling. I forbindelse med malingsfjerningen ble tidligere veggdekor avdekket. Det ble utført fargeundersøkelser der flere dekorlinjer fremkom. På bakgrunn av funnene ble det besluttet at en tidligere dekorlinje skulle rekonstrueres. Rom 329 har ikke interiørfredning og det ble ikke gjort et videre arbeid med å fastsette fargefunnene til ulike tidsperioder.

Møbleringen av rommet ble gjort med henvisning til historiske innredningselementer, så som tavleinnramming og gjenbruk av klassiske armaturer. Videre ble det lagt særlig vekt på detaljering, som nennsom rørføring, skjulte el-føringer, akustisk demping, overflatebehandling og et diskret luftbehandlingsanlegg. AV-teknisk er rommet et av de mest avanserte i Hovedbygningen, uten at dette preger den visuelle opplevelsen.

Ved fargeundersøker ble det funnet to dekorlinjer. Den øverste linjen, som er synlig i de historiske bildene, ble ikke rekonstruert. Foto: Eggen Arkitekter AS

Læringspunkter

Det er ingen selvfølge at interiører uten fredning behandles så grundig, sett i et antikvarisk perspektiv. Innsatsen med å foreta fargeundersøkelser, tilbakeføre overflater med dekor, og bygge om og gjenbruke gamle armatur gir rommet en tydelig historisk ramme.

I prosjektet ble det lagt særlig vekt på hensynsfull plassering og utforming av tekniske installasjoner. En bevissthet på detaljering, som kommuniseres tydelig og følges opp av de ulike utførende fag, har mye å si for opplevelsesverdiene i rommet.

Fokus på detaljer gir gode resultater. Bildet viser nennsom rørføring med bøyde rør uten skjøter, malt i samme farge som veggen. Foto: Eggen Arkitekter AS