Universell utforming

NTNU Hovedbygningen, Gløshaugen – Kontrastmerking i Trapper

Krav om minimale og reversible inngrep i monumentale og rikt dekorerte trapper ble løst gjennom sklisikrende maling og etterlysende markering.

Publisert: 14. oktober 2021 | Endret: 15. oktober 2021

Trappenes kontrastmarkering med sklisikring består av maling blandet med aluminiumsspon. For å bedre slitestyrken sluttbehandles malingen med et toppstrøk transparent epoxy. Foto: Eggen Arkitekter AS

For å møte utdanningsinstitusjonens høye krav til rømning er det utviklet egne metoder for kontrastmerking i trapper. Metoden innebærer ingen inngrep i de sårbare terrazzo- og natursteintrappene på Gløshaugen.

Historikk:

Den fredete Hovedbygningen ved NTNU ble tegnet av arkitekt Bredo Greve og oppført i perioden 1910-1915. De opprinnelige vinduene er en viktig del av byggets eksteriør sammen med råkopp natursteinsforblending, skvettpuss og utsmykning for øvrig.

NTNU har et særlig ansvar for å tilrettelegge for mennesker med funksjonsnedsetting. I det ligger blant annet et ansvar for kontrastmarkering av bygningenes trapper. I tillegg er det viktig å lette orienteringen ved en eventuell evakuering. Det skal derfor også benyttes etterlysende markering på trinnene.

Utfordringer og løsning:

Det er mange flott trapper i Hovedbygget, i både terrazzo og naturstein. Det var derfor et øverodnet mål at minst mulig inngrep skal gjøres i trappene. Det ble gjort en rekke forsøk på å løse trappemarkeringen på en skånsom og hensiktsmessig måte. Tidlig i prosessen ble det benyttet sklisikker tape på trinnene for kontrastmarkering. Dette var et lite egnet materale, fordi det slites fort, løsner lett og dermed utgjør en snublefare. Videre ble det gjort forsøk med malt kontrastmerking. For å oppnå sklisikring ble malingen i tillegg blandet med steinpartikler. Over tid viste det seg imidlertid at fukt påvirker steinpartiklene slik at disse løsner.

Endelig løsning ble en maling blandet med aluminiumsspon for sklisikring. Malingen sluttbehandles med et strøk transparent epoxy for å forlenge kvaliteten og varigheten på tiltaket. Metoden har vist seg holdbart over tid, dersom det utføres riktig. Blant annet er det svært viktig at underlaget rengjøres godt før påføring. Etterlysende markering festes med dobbeltsidig tape, deretter påføres et strøk transparent aquatett.

Læringspunkter:

Det var det overordnede kravet til minimale inngrep i de flotte stein- og terrazzotrappene på Gløshaugen som førte til utviklingen av dagens standardiserte metode på NTNU. Den skånsomme metoden medfører ingen irreversible inngrep i trappene, og i tillegg kan markeringen følge trappens form, som i enkelte av trappene der 1. trinn er avrundet.

Fakta:

  • Adresse: Hovedbygningen på NTNU, Gløshaugen
  • Vernestatus: Fredet eksteriør og delvis interiør
  • Prosjekt: NTNU Eiendomsavdelingen
  • Kontaktinfo: NTNU ved Nina Tanche-Nilssen