Rekonstruksjon

NTNU Hovedbygningen, Gløshaugen- Etablering av ny terrazzo i korridor

Etablering av nytt terrazzogulv i sokkeletasje løfter opplevelsen av arealene og gir tilgang til tekniske inspeksjonsluker.

Publisert: 14. oktober 2021 | Endret: 15. oktober 2021

For å finne frem til riktig terrazzosammensetning ble det gjort flere prøver med ulike sementfarger og typer tilslag. Foto: Eggen Arkitekter AS

I forbindelse med store arbeider under dekke i sokkelkorridoren ble det etablert nye gulv i terrazzo slik det er i øvrige etasjer i Hovedbygningen. De nye gulvene bidrar til at sokkelarealene, som tidligere hadde grovere funksjoner enn de har i dag, fremstår som innbydende arealer for studenter, ansatte og besøkende.

Foto: Eggen Arkitekter AS

Historikk:

Den fredete Hovedbygningen ved NTNU ble tegnet av arkitekt Bredo Greve og oppført i perioden 1910-1915. De opprinnelige vinduene er en viktig del av byggets eksteriør sammen med råkopp natursteinsforblending, skvettpuss og utsmykning for øvrig.

Utfordringer og løsning:

I forbindelse med etablering av nye føringsveier under gulv i sokkelkorridor, ble det eksisterende gulvet revet. Opprinnelig var det et støpt og overflatebehandlet betongdekke i korridoren, og i senere tid var det lagt banebelegg over. Gulvet i kjelleren skilte seg fra gulv i øvrige etasjer, der det er terrazzo i korridorene. På grunn av fukt fra grunnen var det ikke ønskelig å reetablere et tett belegg som hindret fuktkontroll. Videre var den harde bruken av sokkelarealene et argument for å velge et mer robust gulv.

Det ble vurdert å etablere kunstig terrazzo i plast/epoxy. Etter omfattende undersøkelser ble det imidlertid vurdert som for tett med tanke på fuktproblematikk. Det framkom også at fremtidige reparasjoner ville bli godt synlige, noe som var uønsket. Videre var materialet forholdsvis uprøvd, og det var knyttet usikkerhet til hvordan materialet ville eldes over tid.

Det ble også vurdert å legge terrazzoflis. Dette hadde fordeler både med tanke på fremdrift og økonomi. Terrazzoflis fordrer fuger, noe som ikke er forenelig med øvrige terrazzogulv i bygget. I tillegg ville flis- og fugemønsteret komme i konflikt med de mange inspeksjonslukene som var nødvendig i korridoren.

Etter en samlet vurdering falt valget på helstøpt terrazzo. Etableringen av terrazzo i sokkelkorridoren krevde omfattende arbeid med støpemønster og plassering av lister og dilitasjonslister med fuger, slik at gulvet stemte med arkitektoniske elementer som romforløp, pilastre og dørnisjer.

Det ble også gjort et grundig arbeid med å finne frem til en egnet terrazzosammensetning, både i sementens kulør og tilslagets steintype, størrelse og fargesetting. For at sokkelarealene ikke skulle forfines ble det valgt en materialsammensetning som underordner seg øvrige terrazzogulv i bygget.

Læringspunkter:

I prosjektet ble det satt av tid og midler til en grundig vurdering av material og metode. Den nennsomme prosessen, og kunnskapen den genererte, har ført til et godt og gjennomtenkt resultat med høy kvalitet.  Sokkeletasjen har nå et robust og slitesterkt gulv, som i materialitet knytter seg sammen med de øvrige etasjene i Hovedbygningen.

  • Adresse: Hovedbygningen på NTNU, Gløshaugen
  • Vernestatus: Fredet eksteriør og delvis interiør
  • Prosjekt: NTNU i samarbeid med Eggen arkitekter og Prosjektutvikling Midt-Norge
  • Kontaktinfo: NTNU ved Nina Tanche-Nilssen
:
:
:
: