Universell utforming

NTNU Gløshaugen – Utarbeidelse av skiltprogram

Et helhetlig skiltprogram sparer fredede interiører for ad hoc-løsninger som etableres ved akutte behov, og tilfredsstiller krav til universell utforming.

Publisert: 14. oktober 2021 | Endret: 15. oktober 2021

Skiltprogrammet er inspirert av tidligere skilt i Hovedbygningen og har en klassisk utforming. Formålet med skiltprogrammet var å etablere en ensartet og tydelig skilting med mulighet for fleksibilitet ved endringer i bygget. Foto: Eggen Arkitekter AS

Et helhetlig skiltprogram sparer sårbare interiører for ad hoc-løsninger som etableres ved akutte behov. De arealene i Hovedbygningen med størst behov for skiltingen var de mest verdifulle og rikt dekorerte interiørene, som aulaen og korridorene.  Ved å systematisk kartlegge behovet ble arbeidet løst helhetlig og kontrollert, og på det fredete kulturminnets premisser.

Foto: Eggen Arkitekter AS
Foto: Eggen Arkitekter AS

  • Adresse: Hovedbygningen på NTNU, Gløshaugen
  • Vernestatus: Fredet eksteriør og delvis interiør
  • Prosjekt: NTNU i samarbeid med Eggen Arkitekter
  • Kontaktinfo: NTNU ved Nina Tanche-Nilssen

Historikk:

Den fredete Hovedbygningen ved NTNU ble tegnet av arkitekt Bredo Greve og oppført i perioden 1910-1915. De opprinnelige vinduene er en viktig del av byggets eksteriør sammen med råkopp natursteinsforblending, skvettpuss og utsmykning for øvrig.

Hovedbygningens utforming gjør det vanskelig for publikum å orientere seg. Skiltingen i bygget var visuelt rotete, med mange ulike utførelser og provisoriske løsninger. Skiltingen var heller ikke i henhold til krav for universell utforming. Det ble derfor igangsatt et skiltprosjekt med formål om å etablere en ensartet og tydelig skilting i byggets fellesarealer. Senere har skiltkonseptet blitt videreført i interne kontorarealer.

Utfordringer og løsning:

I samarbeid med NTNUs kommunikasjonsavdeling og skiltkomité ble det utviklet et helhetlig skiltkonsept for Hovedbygningen. Skiltingen omfatter frittstående og veggmonterte hovedskilt ved innganger, etasjevise oversiktsskilt ved knutepunkter, dørskilt som viser romfunksjon, samt piktogramskilt til toalettsoner og heiser.

De nye skiltenes form og materialitet ble vurdert grundig. Opprinnelig ble det brukt mye messing i dørmiljøene, men det har blitt skiftet ut over tid, og ble vurdert som et fremmed materiale å trekke frem i skiltingen. Det ble tatt utgangspunkt i et eksisterende skilt fra ca 1950-tallet i et liggende format. Skiltet har en enkel omramming i blankt stål, mørk bakgrunn og hvit tekst. Det svarte finner vi igjen i lamper og dekorelementer, og i senere tid er det er brukt mye blankt stål i dørmiljøene. Det nye skiltkonseptet viderefører material- og fargebruken til skiltet fra 50-tallet. På grunn av produksjonstekniske begrensninger ble det akseptert en matt aluminiumsramme i stedet for forkrommet stål som var foretrukket.

På grunn av behov for fleksibilitet ved endringer, ble det valgt et skiltsystem med fleksible rammer for enkel utskifting av innleggsplater. Innleggsplatene består av mørk plast med pålimte, utfreste bokstaver og symboler i hvit plast. Dette er i samsvar med NTNUs skiltstandard og muliggjør derfor egenproduksjon ved suppleringer.

Foto: Eggen Arkitekter AS

Utsnitt fra dekormaling i aulaen.

Foto: Eggen Arkitekter AS

Utsnitt fra dekor på folien, inspirert av auladekoren.

Foto: Eggen Arkitekter AS