Brannsikring

NTNU Gløshaugen – Branntiltak på dører

Ved å montere smale lister i hardtre på dørkarmens tre sider, ble bedre brannsikkerhet løst på en rimelig måte med minimale inngrep i de fredete dørene.

Publisert: 14. oktober 2021 | Endret: 15. oktober 2021

Horisontaldetalj av sidekarm, list og dørblad. Foto: Eggen Arkitekter AS

Det er utført et grundig arbeid med å finne en løsning for å branntette dørene i Hovedbygningen samtidig som kulturmiljøverdiene ble ivaretatt. Målet var å i størst mulig grad bevare opprinnelige dører, og å gjøre minst mulig visuelle og irreversible inngrep i dem. I forhold til tidligere forsøkte metoder er tiltaket besparende, både med tanke på tidsbruk og økonomi. Tiltaket kan utføres av NTNUs Campusservice, og tilpasses den enkelte dør. Dette gir kontroll på tiltaket og forankrer forståelse for Hovedbygningens arkitektoniske verdier internt i NTNU.

Branntiltaket på dørene er skånsomt, både med tanke på inngrep i døren og visuell endring. Siden listene ble malt i dørfargen er løsningen svært lite synlig. Foto: Eggen Arkitekter AS

  • Adresse: Hovedbygningen på NTNU, Gløshaugen
  • Vernestatus: Fredet eksteriør og delvis interiør
  • Prosjekt: NTNU i samarbeid med Cowi og Eggen Arkitekter
  • Kontaktinfo: NTNU ved Nina Tanche-Nilssen

Historikk:

Den fredete Hovedbygningen ved NTNU er et nasjonalt symbolbygg. Bygningen ble tegnet av arkitekt Bredo Greve og oppført i perioden 1910-1915 på grunnlag av datidens tekniske og håndverksmessige kunnskap og erfaring. De opprinnelige vinduene er en viktig del av byggets eksteriør sammen med råkopp natursteinsforblending, skvettpuss og utsmykning for øvrig.

Det ble gitt pålegg om brannklassifisering av dører mot korridor i Hovedbygningen. Det er i stor grad opprinnelige dører i det fredete korridorområdet, og det var et ønske om at disse skulle bevares. For å innfri kravet til røyktettet ble det nødvendig med inngrep i dørene.

Utfordringer og løsning:

Flere løsninger ble prøvd for å utbedre de opprinnelige dørene på Gløshaugen, slik at disse bedre skulle imøtekomme krav til brannmotstand og røyktetthet. Det ble først gjort forsøk med frest spor i dørkarm, der det ble montert en pakning for økt røyktetthet. Videre ble det frest spor i dørblad for montering av pakning for økt brannmotstand. Tiltaket medførte relativt omfattende inngrep i de opprinnelige dørene. I tillegg ble det klart at siden både dørblad og karmer har skjevheter, så førte tiltaket til liten brannteknisk forbedring.

Ettersom de opprinnelige dørbladene i heltre har forholdsvis god brannmotstand, ble det vurdert at det viktigste var å forbedre røyktettheten. Løsningen ble å montere smale lister på dørkarmens tre sider. Listene er av hardtre, slik at dimensjonen kan reduseres til et minimum, og de har freste spor der en pakning mot dørbladet ble montert. Listene ble montert i passe avstand fra dørbladet slik at pakningen virker godt. I noen tilfeller ble det nødvendig å rette opp dørbladet eller hengslingen for å oppnå ønsket røyktetthet.

Listene som ble brukt er i hardtre, med frest spor for montering av pakning.

Foto: Eggen Arkitekter AS

Bilde av prøvemontering. Den endelige løsningen ble justert med smalere list, og treslaget erstattet med hardtre.

Foto: Eggen Arkitekter AS

Lister ble montert på dørkarmens sider og topp, og malt i samme farge som døren.

Foto: Eggen Arkitekter AS