Sikringstiltak

Nedre Slottsgate – Sikkerhetsgitter foran butikk

Et spesialdesignet sikkerhetsgitteret er diskret plassert, og utgjør samtidig et dekorativt element når det trekkes fram.

Publisert: 11. oktober 2021 | Endret: 15. oktober 2021

Nedre Slottsgate, sikkerhetsgitteret
Nedre Slottsgate Det forseggjorte sikkerhetsgitteret blir en dekorativ del av dørkarmen når butikken er åpen. Foto: Anders Amlo, Riksantikvaren

I Nedre Slottsgate 13-15, som ligger vis-a-vis Steen & Strøm, er det etablert eksklusive butikklokaler i etasjene på bakkeplan. Sikkerhetsgitteret som skjules når det ikke er i bruk gir et diskret og dekorativt tilskudd til interiøret og fasadeuttrykket.

Historikk:

Nedre Slottsgate 15 ble oppført som forretningsgård i nybarokk stil i 1899, samtidig med nabogården nr. 13, etter tegninger av arkitekt Ove Ekman. Fasaden er natursteinforblendet og oppbyggingen er todelt med store vinduer i første og andre etasje, mens resten av fasaden har et mer lukket preg.

Utfordringer:

Med store vinduer ut mot gaten er det behov for å sikre verdiene i butikken etter stengetid. Samtidig var det et ønske å bevare den eksklusive profilen i området også når butikken er lukket. Løsningen er et spesialtegnet gitter som har en estetisk egenverdi. Gitteret er plassert i dørsmyget på innsiden av inngangen, slik at man ikke ser det når gitteret er dratt til side. Når butikken er stengt oppleves gitteret som et dekorativt element som er integrert i fasaden.

Læringspunkter:

Også sikkerhetselementer kan få en estetisk utforming og bidra til å heve et miljø, snarere enn å forringe det.