Ny bruk

Løe i Søndeled – Ombygd til fritidsbolig

En gammel løe ble ombygd til fritidshus med mye lysinnslipp og moderne komfort, uten at opprinnelig karakter gikk tapt.

Publisert: 14. oktober 2021 | Endret: 15. oktober 2021

Lysinnslipp Løens nye vindu, som bidrar til mye dagslysinnslipp, styrker kontakten med det omkringliggende landskapet. Foto: Niklas Halvorsen

Tidligere landbruksbygning er ombygget til fritidsbolig med moderne fasiliteter. Behovet for lysinnslipp og moderne kjøkken og bad ble realisert på en enkel måte som gjorde det mulig å bevare opprinnelig bygningsstruktur og opplevelsesverdier.

Lysinnslipp Foto: Niklas Halvorsen

Historikk:

På Sørlandet og ellers i Norge finnes det mange gårdsbruk med bruksbygninger som ikke lenger er i bruk. Mange forfaller, men det finnes også eksempler på at man ønsker å gi slike bygninger en ny bruk, istedenfor å rive og bygge nytt. Ved Søndeledfjorden i Risør har en løe fra 1800-tallet blitt omgjort til fritidshus.

Utfordringer og løsning:

Et gammelt gårdstun ble overtatt av nye eiere og skulle brukes som fritidsbolig. Tunet besto av flere små driftsbygninger, i tillegg til hovedhus. Det var et ønske om å finne ny bruk til driftsbygningene og man kom fram til at løa hadde et potensial for å bli en selvstendig enhet som fritidsbolig. For å realisere dette trengte man å sette bygningen i stand og åpne opp fasaden for å få inn mer dagslys. Dette ble løst ved å sette inn et større glassfelt i fasaden på bygningens langside. Tiltaket berører ikke bygningens hovedkonstruksjon, og både horisontale og diagonale bjelker er nå eksponert i fasaden utenfra.

Bygningens øvrige innganger og glugger ble benyttet og istandsatt. Innvendig ble bygningen vasket ned og oppgradert, men det er gjort svært få nye strukturelle grep. Kjøkken og bad er satt inn som enkle, moderne tillegg i rommet. Bygningens historie er godt synlig i både interiør og eksteriør, som gjør at man fortsatt kan oppleve bygningen som løe.

Læringspunkter:

Eksemplet viser at det er mulig å endre innhold, samtidig som bygningen tydelig framstår som samme bygningstype både i eksteriør og interiør. Man har greid å ivareta den gamle løas opprinnelige karakter, uten å inngå kompromisser når det gjelder komfort.

:
:
: