Ny bruk

Kulturhuset – bygård blir kultursentrum

Ved å åpne opp og koble sammen, ble en bygårdstruktur tilpasset ny bruk og åpnet for alle.

Publisert: 11. oktober 2021 | Endret: 15. oktober 2021

Kulturhuset
Kulturhuset i Oslo Det åpne gårdsrommet i Youngs gate 6 kan dekkes til med et seil ved behov for skygge eller skjerming mot regn. Dette er et enkelt og skånsomt tiltak sammenlignet med innglassing av bakgården som ville medført store inngrep i form av teknisk infrastruktur. Foto: Frida McIntosh, Riksantikvaren

I en verneverdig bygård har nye funksjoner kommet til ved å tilføre mellombygg som åpner opp og løser flyten mellom de eksisterende bygningene. Bygningenes strukturer er ivaretatt og synliggjort, samtidig som opprinnelig bakgård fortsatt er et åpent gårdsrom.

Kulturhuset Foto: Lene Buskoven, Riksantikvaren

Historikk:

Youngs gate 6 består av tre bygninger fra rundt 1885. Bygningsmassen var sterkt preget av tilkomne elementer fra senere tid, både i eksteriør og interiør, og inneholdt en rekke isolerte funksjoner.

Utfordringer og løsning:

Det ble gjort store endringer for å tilpasse bygården til ny og utadrettet bruk. Alle ikke-opprinnelige bygningselementer ble fjernet, og opprinnelige konstruksjoner og flater ble avdekket. Vindusåpninger ble tilbakeført, og eldre detaljer ble satt i stand.

Kun nødvendige nye elementer som følge av tekniske og funksjonelle krav er lagt til. Det er etablert nye koblinger mellom de tre eldre bygningene og etablert et mellombygg. Ved å unngå å glasse inn bakgården og heller skjerme i form av segl, kunne man beholde dette volumet som et åpent gårdsrom.

Læringspunkter:

Et så omfattende prosjekt, som tar for seg en hel bygård, gir muligheter til å tenke helhetlig og gjøre store grep. Ved å fjerne alle senere tillegg kommer den opprinnelige bygårdens bygninger, skala, materialitet og tidligere bruksområder til syne. Med Kulturhuset i Youngs gate 6 har man klart å skape en offentlig møteplass i et historisk miljø der bygårdens opprinnelige struktur kan leses. Endringen tilrettelegger for at bygården daglig fylles av arrangementer av svært ulike karakter, noe som bidrar til et levende og mangfoldig bymiljø i området.

Kulturhuset i Oslo
Kulturhuset i Oslo