Ny bruk

Kommandantbustaden som vart restaurant – Kongsvinger festning

Omgjeringa av kommandantbustaden til restaurant er eit godt eksempel på ny bruk og tilrettelegging for næring i eit freda forsvarsanlegg.

Publisert: 18. desember 2020 | Endret: 27. oktober 2021

Kongsvinger festning, Kongsvinger Festningshotell. Kommandantbustaden. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren
Kongsvinger festning. Kommandantboligen. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Kulturmiljøet

Kongsvinger festning ligg i åssida over Kongsvinger og har utsikt over byen og Glomma. Pilotprosjektet ved å etablere næring i festninga har fungert godt og Kongsvinger festning er no ein del av Festningshotellene. I nasjonal samanheng er festninga i Kongsvinger viktig, og er eit kompakt og godt bevart festningsanlegg meg høg antikvarisk verdi. Ved det freda festningsanlegget er ombygging- og restaureringsarbeida gjennomført med å leggje stor vekt på gamle handverksmessige teknikkar og nytte av opphavlege material.

Kommandantbustaden strekkjer seg over to etasjar og er oppført i år 1683. Bygninga er oppført i utmurt bindingsverk og laftverk, med utvendig panel. Bygninga var opphavleg bustad for festningskommandanten og har i seinare tid vorte nytta som møtelokaler for kommandanten. Etter restaureringsarbeider og moderniseringar er kommandantbustaden i dag nytta som restaurant med møtelokaler.

Sjå meir informasjon om tiltaket i biletehjulet under

Eksempelet Kommandantbustaden – Kongsvinger festning

 

  • Kommandantbustaden ved Kongsvinger festning er eit godt eksempel på ny bruk og tilrettelegging for næring i eit freda forsvarsanlegg.
  • Kongsvinger festning vart forskriftsfreda i 2009, og festninga var ferdig istandsett for ny bruk i 2013.
  • Treng du informasjon om tiltaket, ta kontakt med Forsvarsbygg ved Faggruppa for kulturminne.
  • Tiltakshavar ved prosjektet var Forsvarsbygg
  • Ansvarleg arkitekt var Lerche Arkitekter AS, ved Cathrine Lerche
Kongsvinger festning, Kongsvinger Festningshotell. Kommandantbustaden. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Førebiletleg restaurering og istandsetting for ny bruk

 

Det er gjennomført omfattande restaurering og modernisering ved kommandantbustaden på Kongsvinger festning. Hovudutfordringa har vore å sameine modernisering og moderne krav med idealet om å bringe fram det gamle uttrykket i bygninga.

Gode handverksmessige grep
Utmurt bindingsverk er restaurert med kalkmørtel og overflatebehandla med kalkpuss og limfargar. Opphavlege panel er mala på nytt med linoljemaling, gamal tapet er restaurert og ny tapet er spent opp etter eldre metodar.

Kongsvinger festning, Kongsvinger Festningshotell. Kommandantbustaden. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Bilete visar den flotte innreiinga i eit av dei større romma ved restauranten. Hotellet har dekka på for julesesongen.

Kongsvinger festning, Kongsvinger Festningshotell Kommandantbustaden. Foto: Trond A. Isaksen, Riskantikvaren

Brannsikring

 

Eit av dei moderne krava som gjorde istandsettinga litt utfordrande, var krav om brannsikring. Utfordringa var å installere brannsløkkingsanlegg som ikkje gjorde inngrep i konstruksjonen, og samtidig ikkje var for sjenerande på inntrykket av restauranten.

Forsvarsbygg handterte dette på ein førebiletleg måte. Det installerte vatntåkeanlegg i taket som var senka, og hadde plass til å skjerme romma for synleg installasjon.

Kongsvinger festning, Kongsvinger Festningshotell Kommandantbustaden. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren
Kongsvinger festning. Kommandantboligen. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Fasadearbeid

 

Fasadearbeid er utført ved utskifting av råteskada panel og omlegging av tak, med ny og gamal takstein.