Istandsetting

Istandsetting av gamal årestove – Toskedalsstova på Velomstunet

Gammal årestove på Osterøy reist att og sett i stand med fokus på godt handverk og etter antikvariske prinsipp.

Publisert: 24. november 2020 | Endret: 27. oktober 2021

Toskedalstova, framsida av stova. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren
Toskedalstova, visar korleis stova er plassert i forhold til resten av gardstunet. Foto: Trond. A Isaksen, Riksantikvaren
Toskedalstova, innvendig er årestova fortsatt under arbeid. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Sjå meir informasjon om tiltaka i biletekarusellen under

Eksempelet Toskedalsstova på Velomstunet, Osterøy

 

  • Toskedalsstova er eit godt eksempel på gjenreising og istandsetting av ei automatisk freda årestove.
  • Årestova er å finne på Velomstunet på Osterøy, i Vaksdal kommune.
  • Hordaland fylkeskommune engasjerte seg i dateringsarbeid ved stova i 2013, og det har sidan då vore istandsettingsarbeid ved stova.
  • Prosjektet er enno ikkje ferdigstilt. Jordgolv, oppmurt ovn og benker inne i stova skal arbeidast vidare med.
  • For meir informasjon om eksempelet: ta kontakt med Vestland Fylkeskommune ved seksjon for kulturarv.
  • Vestnorsk Kulturakademi har vore med i arbeidet med gjenreisinga og istandsettinga.
Toskedalstova, plasseringa av stova samsvarar godt med lanskapet i utkanten av gardstunet. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren
Toskedalstova, den høgre veggen og baksida er kledd med panel for å verne tømmeret for vær. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren
Toskedalstova, viser grunnmur lafteknutar og torvtak. Foto: Trond A. Isaksen, RIksantikvaren
Toskedalstova, framsida av stova. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren
Toskedalstova, døra inn i stova er sett i stand med nytt tremateriale, og nye tverliggarar som bind dørbladet saman. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren
Toskedalstova, Venstre side av stova Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren
Toskedalstova, stova står på utkanten av gardstunet Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren
Toskedalstova, nykledd vegg på stova Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren
Toskedalstova, Baksida av stova er også kledd for å bevare tømmeret Bolig (211859-1) Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren
Toskedalstova, detaljbilete av lafteknutar og tømmer Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren
Toskedalstova, utskjerte merker i tømmeret Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren
Toskedalstova, hoggemerker i tømmeret Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren
Toskedalstova, innvendig er årestova fortsatt under arbeid. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren
Toskedalstova, Flotte omgjevnadar i Toskedalen, Osterøy. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren