Universell utforming

Edvard Munch videregående skole – Heving av håndløper

Krav til høyere rekkverk ble møtt ved å heve den opprinnelige håndløperen.

Publisert: 14. oktober 2021 | Endret: 15. oktober 2021

Teknisk forskrift stilte krav til høyere rekkverk. Siden rekkverket befinner seg i et mye brukt trapperom ble det ikke søkt om dispensasjon for fritak fra kravet. For å heve rekkverket ble løsningen å legge til et stålelement som hever eksisterende håndløper. Utformingen er gjort på en slik måte at det er vanskelig å se forskjell på nytt og gammelt.

Historikk:

Statens håndverks- og kunstindustriskole (SHKS) stod ferdig i 1903. Bygget er tegnet av Bredo Greve og oppført i nybarokk med innslag av jugendstil i detaljer og interiør. Da SHKS flyttet for å inngå i den nye Kunsthøgskolen i 2010 ble bygget rehabilitert og gjort om til videregående skole.

Utfordringer og løsning:

Ullevålsveien 5 er et prestisjebygg fra sin tid, det ble lagt stor vekt på detaljeringen og den håndverksmessige kvaliteten da det ble bygget. Det var viktig å ta hensyn, bevare og videreføre håndverksdetaljene da bygget skulle få ny bruk. Holdningen har vært at minst mulig skal forandres og at man kun skal gjøre minimale inngrep.

Den eksisterende håndløperen er et godt eksempel på solid håndverk som ikke møter dagens krav. Skolen har et langt høyere antall elever enn det bygget opprinnelig ble tegnet for. Trapperommet spiller en sentral rolle og måtte derfor være tilstrekkelig sikret.

Det opprinnelige rekkverket ble hevet 200mm. Mellom eksisterende håndløper og rekkverket ble det etablert et hevende tillegg. Det gir et helhetlig inntrykk der den nye delen flettes sømløst sammen med de gamle.

Læringspunkter:

Gjennom skånsom tilpasning av den eksisterende håndløperen klarer man å møte de tekniske kravene samtidig som man beholder de historiske kvalitetene. Utfordringen er løst med et lite inngrep og resultatet fremstår som nærmest usynlig.