Universell utforming

Akershus slott – Repos med løftebrett i Skriverstuefløyen

Løftebrett integrert i gulv kan heves ved behov.

Publisert: 14. oktober 2021 | Endret: 2. desember 2021

Løftebrettet er markert med en sort ramme i gulvet før å skille ut hvor brukeren bør plassere seg. Håndløperen er laget i bronse og reposet er utført i nye furubord. Merker i valnøtt er felt inn i gulvbordene for å lage kontrastmarkering på trinnene. Foto: Trond Isaksen

­For å oppnå trinnløs atkomst til Skriverstuefløyen på Akershus slott ble det bygget et repos med henholdsvis trappetrinn og løftebrett. Det var ikke plass til rampe i rommet, og løsningen ble et repos med tilhørende løftebrett integrert i gulvet. Dette tar liten plass og ivaretar rommets materialitet.

Reposet og løftebrettet gjør att flyten mellom rommene opprettholdes. Foto: Trond Isaksen

Historikk:

Akershus slott ble opprinnelig bygget som en middelaldersk kongeborg med sete for kongens representanter. Det er strategisk beliggende på Akersneset i Oslo. På 1600-tallet ble det bygget om til et renessanseslott omgitt av en bastionfestning. Akershus slott er en av landets viktigste kulturminner og regjeringens fremste representasjonssted.

Den tekniske installasjonen er avansert og møter alle dagens krav, men er godt skjult i gulvet når den ikke er i bruk. Foto: Trond Isaksen

Utfordringer og løsning:

Skriverstuefløyen tilhører representasjonslokalene i Akershus slott. Rommet brukes i dag som sirkulasjonsarealer, det er derfor viktig at det møter kravene til universell utforming. På grunn av plassmangel var det ikke mulig å løse dette med en rampe, da denne ville ha blitt for lang. I stedet ble det valgt en løsning med forlenget repos og et løftebrett integrert i gulvet. Reposet er bygget i samme treverk og dimensjon som eksisterende gulvbord, og er konstruert over det eksisterende trappetrinnet. På løftebrettet er de eksisterende gulvbordene gjenbrukt. Det gjør at installasjonen medfører svært få endringer i det fredete interiøret. Løftebrettet manøvreres fra en type betjeningssøyle som går igjen flere steder i anlegget.

Læringspunkter:

Ramper tar ofte stor plass, noe som kan skape utfordringer i trange arealer. Eksemplet viser hvordan man gjennom å velge løftebrett unngår å bruke store arealer til en rampe. Man har dessuten klart å gjøre den tekniske installasjonen lite synlig ved å gjenbruke eksisterende gulvbord.