Universell utforming

Akershus slott – Løfteplattform i trapp

Trappen blir til en løfteplattform ved behov.

Publisert: 14. oktober 2021 | Endret: 15. oktober 2021

Det nye løftebrettet er ett godt eksempel på hvordan universell utforming kan bli løst med moderne teknologi ett historisk bygg. Her møter de opprinnelige materialene en avansert teknisk løsning. Rekkverket skal hindre fall og når løftebrettet ikke er i bruk fungerer den som en midtstilt håndløper. Foto: Trond Isaksen

­For å oppnå trinnløs atkomst til slottskirken på Akershus, ble en trapp supplert med en integrert løfteplattform. Når den ikke er i bruk framstår konstruksjonen som en hel trapp, fordi sikringsskivene nedfelles som metallslisser i trappen. Løftebrett innbygget i trapp er ikke nytt, men at den er sømløst integrert i steintrappen er banebrytende. Konstruksjonen tar liten plass og ivaretar rommets kvaliteter og materialitet.

Når trappen er hevet er tiltaket lite synlig. Betjeningssøylene er utformet i samme materialer som rekkverket og som øvrige betjeningssøyler på Akershus slott. Foto: Trond Isaksen

Historikk:

Akershus slott ble opprinnelig bygget som en middelaldersk kongeborg med sete for kongens representanter. Det er strategisk beliggende på Akersneset i Oslo. På 1600-tallet ble det bygget om til et renessanseslott omgitt av en bastionfestning. Akershus slott er en av landets viktigste kulturminner og regjeringens fremste representasjonssted.

For å få plass til den nye trappen inn til Slottskirken var det behov for å forlenge inngangspartiet. Den opprinnelige teglsteinen ble gjenbrukt og Arnebergs dør ble rehabilitert og remontert. Foto: Trond Isaksen

Utfordringer og løsning:

Det var behov for å skape trinnløs atkomst fra borggården til Slottskirken. Inngangsrommet er nøkternt med hvitkalkede vegger, med en trang steintrapp. For å få plass til løfteplattformen ble ytterveggen flyttet ut. Den nye trappen er delt i to med en midtstilt messinghåndløper. Det ene trappeløpet omgjøres til løfteplattform ved behov. En type betjeningssøyler i messing som går igjen på anlegget er brukt også her.

Trappen og løftebrettet er utført i høy material- og håndverkskvalitet. Foto: Trond Isaksen
For kontrastmarkering i trinnene er en stripe med hvit marmor nedfelt i den grønne steinen. Foto: Trond Isaksen

Læringspunkter:

Løftebrett tar ofte stor plass i trapperom, og har en utforming som kan være skjemmende. Eksemplet viser at man kan få til denne typen løsning med høy arkitektonisk kvalitet, der man ivaretar rommets opprinnelige karakter og verdighet.