Universell utforming

Akershus slott – Innvendig heis

Innplassering av ny heis for bedret tilgjengelighet i et svært begrenset og mye trafikkert areal på Akershus slott.

Publisert: 14. oktober 2021 | Endret: 15. oktober 2021

Den nye heisen bryter tydelig med de eksisterende arkitekturen. Det kan være vanskelig å spille på lag med ett historisk bygg når man må få inn moderne teknologi og infrastruktur. Her har man valgt å skape ett tydelig skille mellom gammelt og nytt. Foto: Trond Isaksen

­For å bedre tilgjengeligheten på Akershus slott var det behov for en innvendig heis. I den egnete plasseringen var det veldig knappe arealer og mange tilpasninger som måtte gjøres. Valgte plassering fordret at man endret Kongelosjen i den ene etasjen, og opprettholdt en smal passasje i den andre etasjen.

Før att det nye tillegget ikke skal oppleves som massivt så har man trukket in døren til anretningsrommet ved siden av heisen. Veggpaneler i børstet stål viser ett tydelig skille mellom hva som er nytt og gammelt. Foto: Trond Isaksen

Historikk:

Akershus slott ble opprinnelig bygget som en middelaldersk kongeborg med sete for kongens representanter. Det er strategisk beliggende på Akersneset i Oslo. På 1600-tallet ble det bygget om til et renessanseslott omgitt av en bastionfestning. Akershus slott er en av landets viktigste kulturminner og regjeringens fremste representasjonssted.

Utfordringer og løsning:

Ambisjonen var å få plass til en innvendig heis uten hulltaking i historiske vegger og uten å beslaglegge et ellers begrenset publikumsareal. Etter en omfattende mulighetsstudie landet man på plassering av en heis i arealer som tidligere hadde rommet kongelosjen til slottskirken i første etasje og deler av anretningsrommet i andre etasje.

Kongelosjen i slottskirken er lite brukt i dag. Man vurderte att universell utforming har en større merverdi før besøkere og har derfor brukt bakre del av losjen til heisen.
Heisen ble lagt inn bakkant av losjen og installert en ny dør.
I andre etasjen er slottets representasjonslokaler, i samband med dette finnes det anretningsrom til bevertning. Her har man valgt å bruke noe av arealene fra anretningsrommet, gjennom å etablere en gang så slipper bevertningspersonalet å trå direkte ut i trapperommet når de er i arbeid.
Den nye situasjonen med heis og ny entre til anretningsrommet.

På øvre plan ligger heisdøren ved siden av inngangen til et anretningsrom, noe som gjorde det viktig å samle de to elementene visuelt.

Det var utfordrende å tilpasse den nye heisens materialitet til eksisterende miljø og materialpalett. Det ble derfor valgt en løsning for rom-i-rommet der overgangen mellom gammelt og nytt blir tydelig. For å minimere antall dører i samme område ble døren til anretningen trukket inn i en gang ved siden av heisen.  Dette grepet gjør det enklere for personalet når det er arrangementer.

Utvendig heis og gang er dekket med børstet stål og heisinteriøret er trukket med skinn. Ved å kombinere et diskret uttrykk med materialer av høy kvalitet, ønsket man å ivareta opplevelsen av verdighet i arkitekturen.

I den undre etasjen har heisen ett enklere uttrykk der den smelter gott inn med øvrige dører i sirkulasjonsarealet. Foto: Trond Isaksen
Innvendig er heisen dekket med skinn, ett taktilt materiale som skaper en romlig opplevelse når du er inne i heisen. Over tid kommer kledningen å bli patinert. Kontrollpaneler er laget i messing på samme måte som i den utvendige heisen. Foto: Trond Isaksen

Læringspunkter:

Gjennom grundig arbeid med volumer, materialer og detaljering har man fått et heistårn og en ny heis som glir inn og blir en del av eksisterende arkitektur i borggården. Tilbygget framstår som et varig og verdig tiltak, og blir slik sett et tydelig symbol på at tilgjengelighet i vår tid tas på stort alvor.